Υπηρεσίες Ασύρματων & Ενσύρματων δικτύων Ξενοδοχείων

Στην SmartNetworks αναλαμβάνουμε την δωρεάν μελέτη εγκατάστασης ενσύρματου και ασύρματου δικτύου (Wi-Fi) στο Ξενοδοχείο σας. Κατόπιν σας παραδίδουμε μια ολοκληρωμένη μελέτη – προσφορά που θα καλύψει τις παρούσες αλλά και τις μελλοντικές σας ανάγκες .

Πιο συγκεκριμένα οι υπηρεσίες μας στον Ξενοδοχειακό κλάδο είναι:

  • Παροχή ασύρματης απεριόριστης σύνδεσης internet μέσω ζεύξης P2P .
  • Εγκατάσταση – παραμετροποίηση του συνόλου του δικτυακού σας εξοπλισμού
  • Εγκατάσταση Ασύρματων Access Points σε εσωτερικούς – εξωτερικούς χώρους
  • Δημιουργία custom Captive Portal (Hotspot)
  • Εξαιρετικές Υπηρεσίες Mail Hosting σε συνεργασία με Data Center στην Αθήνα ή με Microsoft Exchange server
  • Υπηρεσίες Anti-Spam
  • Απομακρυσμένη τεχνική υποστήριξη και παραμετροποίηση του συνόλου του δικτύου σας , σε πραγματικό χρόνο , 24 ώρες.
  • Υπηρεσίες Cloud Backup
  • Επαγγελματικές λύσεις Cloud Antivirus για όλο το ξενοδοχείο σας με πολιτικές ασφαλείας ανα χρήστη.
  • Εφαρμογή τεχνολογιών Ubiquiti Unifi και Mikrotik CapsMan