Η υπηρεσία μας δεν παρέχει κανένα συμβόλαιο δέσμευσης. Απλά προ-αγοράζετε την χρονική διάρκεια της σύνδεσης που θα χρειαστείτε.