Εγκατάσταση Δικτύου Υποθηκοφυλακείου & Κτηματολογίου Κέρκυρας

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η εγκατάσταση δικτύου του Κτηματολογίου - Υποθηκοφυλακείου [...]