Ολοκληρώθηκε με επιτυχία μια ακόμη εγκατάσταση Starlink internet στην περιοχή Νισάκι  Κέρκυρα. Ο συγκεκριμένος πελάτης θα κάνει χρήση της αποκλειστικής μας υπηρεσίας (StarFi) όπου σε περίπτωση διακοπής του Starlink , αυτόματα θα λαμβάνει (backup) internet από τη SmartNetworks έως 24Mbps. Επίσης με τη χρήση σύγχρονων συστημάτων monitoring είμαστε σε θέση να παρακολουθούμε 24/7 τη κατάσταση όλων των access points της κατοικίας και της συμπεριφοράς του δικτύου ώστε να παρεμβένουμε σε αποκατάσταση προβλημάτων πριν αυτά γίνουν ακόμη αντιληπτά!