Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η εγκατάσταση δικτύου του Κτηματολογίου – Υποθηκοφυλακείου Κέρκυρας , στις νέες του εγκαταστάσεις. TP-Link Managed Switches & CISCO Vpn router για τη διαχείριση – συνυπαρξη  των δύο διαφορετικών δικτύων ενώ όλο το δίκτυο έγινε εκ νέου στα πρότυπα Cat6 .